Tailieutuhoctienganh.com Tài liệu tốt nhất để bạn có thể tự học tiếng anh một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất

RSS

Bài Đăng Mới Nhất

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng - Bài 1


Unit 1
the, of, and, a, to, in, is, be, that, was
A/ Vocabulary

No.
Word
Transcript
Class
Audio
Meaning
1
the
/ðə/
Articleấy, này (dùng để xác định người, vật...)
2
of
/aːv/
Prepcủa
3
and
/ænd/
Conjvà, cùng, với
4
a
/eɪ/
Articlemột, mỗi một
5
to
/tə/
Adjtới, đến
6
in
/ɪn/
Adjtrong, tại
7
is
/ɪz/
V (frombe)thì, là, ở... (ngôi thứ 3 số ít ở thì hiện tại của "be")
8
be
/bɪː/
Vthì, là, ở...
9
that
/ðæt/
Pronđó, kia
10
was
/waːz/
V (frombe)thì, là, ở... (số ít ở thì quá khứ đơn của "be")
Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes
1. The: Là mạo từ xác định, thường đứng trước các danh từ (số ít, số nhiều, đếm được hoặc không đếm được). Tham khảo thêm về mạo từ tại đây: Link
4. a: là mạo từ không xác định, thường đứng trước các danh từ số ít. Tham khảo thêm về cách sử dụng a như một mạo từ tại đây: Link
7, 8, 10: Động từ is, be, was:
Động từ "to be" được chia thành các dạng khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố: thì (quá khứ, hiện tại, tương lai) và chủ ngữ (số ít, số nhiều), thể (chủ động, bị động...)
- Ở thì tại đơn, "to be" có các dạng:: am, is, are
- Ở quá khứ đơn, "to be" có các dạng: was, were
- Ở tương lai đơn, "to be" được chia thành "will be"
Tham khảo thêm về cách sử dụng động từ "to be" tại đây: Link
C/ Examples

THE
the cat: con mèoThe cat is sleeping under the tree. 
The new-style flat is very nice. 
the flat: căn hộ 
the tree: cái cây 
OF
- the branch of the tree: cành cây- There is a bird on the highest branch of that tree. 
- Mike is a good friend of mine. 
- What is the color of the rain? 
- a friend of mine: một người bạn của tôi
- the color of the rain: mầu của mưa 
AND
- listen and repeat: nghe và nhắc lại - We listen and repeat after the teacher. 
- She buys and sells old clothes in the market. 
- buy and sell: mua và bán 
A
a bird: một chú chim- There is a bird on the highest branch of that tree. 
- Mike is a good friend of mine. 
a friend of mine: một người bạn của tôi
TO
- walk to school: đi bộ đến trường - I walk to school every day. 
- They moved to Ha Noi last year. 
- move to: chuyển tới 
IN
in teachers' room: trong phòng giáo viên - There are many flowers in teachers' room today. 
- How long have you been in Vietnam? 
in Vietnam: ở (trong) Việt Nam 
IS
- What is the color of the rain? 
- Mike is a good friend of mine. 
BE
- be -> is- The new-style flat is very nice. 
- There was a heavy rain yesterday. 
- be -> was
THAT
that book: quyển sách đó That book is mine. 
- All the family lives in that small flat. 
that flat: căn hộ đó 
WAS
- There was a heavy rain yesterday. 
- Where was Tom yesterday? 

0 comments:

Post a Comment

1000 Tu vung tieng anh co ban 3000 tu vung tieng anh 600 Tu vung toeic thong dung 6000 Tu vung tieng anh thong dung Bai hoc bai hoc ngu phap Bai hoc phat am BAI TAP BIKIP BÀI VIẾT HỌC VIÊN Cac cau giao tiep dung trong nha hang Cac cau giao tiep thong dung Cac cau noi hay bang tieng anh Cac thi trong tieng anh Cach dich tieng anh cach hoc giao tiep Cach hoc nghe Cach hoc ngu phap Cach hoc noi tieng anh Cach hoc phat am cach hoc tieng anh Cach hoc tieng anh danh cho tre em Cach hoc tu vung cach hoc viet tieng anh Cach lam bai thi Cau truc cau Cau truc cau pho bien trong tieng anh Cau truc ngu phap CHIA SẺ CÙNG SUNNY Choi ma hoc Cum dong tu Cum gioi tu Cum tu cum tu theo chu de Cum tu tieng anh thong dung Các câu giao tiếp thông dụng Câu chuyện hay về Tiếng Anh Danh ngon cuoc song Danh ngon tieng anh Danh ngon tinh yeu Dap an mon tieng anh ky thi dai hoc Day Tre Noi Tieng Anh Doc hieu tieng anh Dong tu Giao tiep Giao tiep nang cao Giao tiep qua dien thoai Giao tiep so cap Giao tiep thuc hanh Giao tiep tieng anh Giao tiep trung cap Gioi tu Gioi tu thong dung trong tieng anh Hoc giao tiep theo chu de Hoc phat am qua video Hoc qua BBC News Hoc qua chuyen cuoi Hoc theo tu hoc tieng anh Hoc tieng anh qua bai hat Hoc tieng anh qua thanh ngu hoc tieng anh qua tho Hoc tieng anh qua truyen cuoi Hoc tieng anh qua tu Hoc Tieng Anh Tre Em Qua Video Hoc tu vung bang tho Hoc tu vung qua video Hướng dẫn Học theo tư Học theo tự Học từ vựng qua video HỎI ĐÁP ANH NGỮ Idioms idoms Luyen nghe Luyen Thi Luyen thi dai hoc tieng anh Luyen thi toeic NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN Ngu phap ngu phap co ban Ngu phap nang cao Ngu phap thuc hanh Nhung cau chui bang tieng anh NHẬT KÍ PHIÊN DỊCH Phan tich cau phat Phat am Phrase verbs Phương pháp học POEMS AND MUSIC SỬ DỤNG PHẦN MỀM Tai lieu tu hoc tieng anh Thanh ngu tieng anh THE PARTS OF SPEECH Thi tuong lai Thì hiện tại hoàn thành Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Thì hiện tại tiếp diễn Thì hiện tại đơn Thì quá khứ hoàn thành Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Thì quá khứ tiếp diễn Thì quá khứ đơn Thì tương lai hoàn thành Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Thì tương lai tiếp diễn Thì tương lai đơn Tieng anh Tieng anh cong so Tieng anh tre em Tieng anh tre em theo chu de Tinh tu Tiến Sĩ Pimsleurs Toeic Trong am Tu dien bang hinh anh Tu loai Tu thong dung trong tieng anh Tu vung Tu vung bang hinh Tu vung chu de san bay Tu vung chuyen nghanh Tu vung theo chu de Tu vung thong dung Tu vung tieng anh Tu vung tieng anh thong dung Tuc ngu tieng anh Từ vựng Từ Vựng Tiếng Anh Video 12 thì trong tiếng anh Video cấu trúc ngữ pháp Viet tat tieng anh Đại từ quan hệ
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang